Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів 2023р.

Звіт аудитора про річну фінансову звітність 2023р.

Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів 2022р.

Звіт аудитора про річну фінансову звітність 2022р.